Aljaž Berčič

Vodja recepcije Park Brdo, diplomant Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled – 2017.

Gostinstvo me je veselilo že od malih nog, zato sem se po osnovni šoli vpisal v Srednjo gostinsko turistično šolo v Radovljici. Najprej sem želel postati kuhar, kar pa se je v srednješolskih letih nekoliko spremenilo, saj sem prišel do spoznanja, da zelo rad delam z ljudmi – z gosti. V kuhinji nisem imel veliko stikov z gosti, zato mi je bilo delo v strežbi vedno ljubše. Po končani srednji šoli sem se odločil za študij na Višji šoli za gostinstvo in turizem Bled, saj sem želel svoja znanja razširiti in s časoma postati vodja strežbe v kakšni prestižni restavraciji.

Na Bledu sem tekom študija pridobil veliko znanja – tako operativnega (delo v gostinstvu in turizmu, jeziki), kot tistega, potrebnega za vodenje in organiziranje dela. Ves čas študija sem delal preko študentskega servisa pri različnih delodajalcih, večinoma v strežbi. Po končani višji šoli sem nadaljeval študij še na Visoki strokovni šoli za hotelirstvo in turizem Bled, kjer sem imel veliko predavateljev istih, kot na višji šoli. To je bil velik plus, saj sem že poznal način dela posameznih predavateljev.

Med opravljanjem visoke šole, leta 2018, sem se ob študiju zaposlil pri JGZ Brdo, kot receptor v Hotelu Brdo. Na recepciji sem pridobil popolnoma nova znanja in izkušnje, saj pred tem nisem veliko delal v turistični dejavnosti. Po enem letu se je hotel zaradi prenove zaprl, zato sem bil premeščen v prodajno službo. Tam sem pridobil veliko novih izkušenj na področju organiziranja protokolarnih in tržnih dogodkov. Kasneje sem se pridružil tudi marketingu, kjer sem zopet pridobil zanimive izkušnje na področju trženja. Vmes pa sem spoznal tudi ostale lokacije pod okriljem JGZ Brda – Grad Strmol, Vilo Bled, Vilo Zlatorog in Vilo Tartini.

V sredini leta 2020 pa sem prevzel vodenje recepcije Parka Brdo. Do takrat je bila to vratarnica, ko pa smo tja postavili novo, osveženo ekipo, pa sem pomagal pri dvigu kakovosti dela, določil sem nove standarde dela in besedo »vratarnica« smo popolnoma ukinili. Sedaj je to osrednja info točka, kjer obiskovalci dobijo vse potrebne informacije o JGZ Brdo, poleg tega pa aktivno tržimo in prodajamo različne produkte in storitve, ki jih imamo v ponudbi na različnih lokacijah. Seveda sodelujemo tudi pri protokolarnih dogodkih na najvišjem nivoju. Z veseljem sprejmem tudi praktikante na opravljanje obvezne prakse.

Študij na VSŠ Bled je potekal na visokem nivoju. Zelo mi je bilo všeč, da šola razpolaga s šolskim hotelom Astoria, kjer smo študenti opravljali del obvezne prakse in pridobili mnogo izkušenj in vpogled, koliko organizacije je potrebne, da lahko hotel normalno deluje. Pohvalil bi tudi možnost sodelovanja na različnih gostinsko-turističnih tekmovanjih, za kar so si odlični mentorji vedno vzeli dodaten čas za priprave. Višješolska izobrazba mi je omogočila zaposlitev na Brdu, kjer sem že samo v dveh letih in pol pridobil ogromno izkušenj iz različnih področij dela. Moja kariera se tako lepo razvija naprej.

Hvala vsem, ki ste bili del mojega študija na VSŠ Bled!

 

 

Leave a reply