Strokovno in uspešno

Menimo, da predstavlja VSŠGT Bled strokovno uspešno ter zaposlenim in študentom prijazno šolo, ki ob izpolnjevanju zakonskih določil v veliki meri dopušča zaposlenim in študentom samostojno in kreativno izvajanje študijskih programov, hkrati pa zagotavlja pridobivanje obljubljenih kompetenc in doseganje predvidenih standardov.

Ekspertna komisija za evalvacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo

Leave a reply