Izredni izpitni roki – September 2016

Izredni roki bodo v mesecu septembru 2016 potekali v naslednjih terminih:

Turistična geografija in kulturna dediščina (dr. Boža Grafenauer): 15.9.2016 ob 11.00 uri 

Ekonomika podjetja in Ekonomika in podjetništvo (mag. Neda Kovačič): 15.9.2016 ob 12.00 uri 

Poslovno sporazumevanje in vodenje (D. Cvikl): 16.9.2016 ob 10.00 uri 

Osnove gastronomije (Rožica S. Ferjančič): 19.9.2016 ob 10.00 uri

 

Izredni roki veljajo za študente 1. letnika (gen. 2015/2016). 

 

Leave a reply