Izredni izpitni roki

V mesecu aprilu 2015 so razpisani naslednji izredni izpitni roki

PREDMET

DATUM IN URA

Opomba

Strokovna terminologija v tujem jeziku 2 – ITJ

(S. Gomzi Praprotnik)

 

1. 4. 2015 ob 15.00 uri

 
Trženje v turizmu

Trženje storitev

(mag. T. Krašna)

 

2. 4. 2015 ob 17.00 uri

 
Strokovna terminologija v tujem jeziku 1, 2, 3 – NEJ (GT)

(mag. Emira Premrov)

 

8. 4. 2015 ob 17.00 uri – pisni izpit

13. 4. 2015 – po razporedu – ustni izpit

Jezerska predavalnica

 
Strokovna terminologija v tujem jeziku 1, 2, 3 – NEJ (VEL)

(mag. Emira Premrov)

 

9. 4. 2015 ob 17.00 uri – pisni izpit

14. 4. 2015 – po razporedu – ustni izpit

Jezerska predavalnica

 
Uvod v turizem in destinacijski menedžment

(Jana Špec)

 

9. 4. 2015 ob 17.00 uri

Blejska predavalnica

* Prijave na  šolski stran – glej pod mag. Neda Kovačič

Osnove gastronomije

(Rožica S. Ferjančič)

17. 4. 2015 ob 17.00 uri

Blejska predavalnica

 
Leave a reply