Izredni rok za zagovore diplomskih del – September 2020

Datumi za potek oddaje diplomskih del za študente, ki se v prihajajočem študijskem letu 2020/2021 nameravajo vpisati v nadaljevanje študija na visokošolske oz. univerzitetne programe:

 

Oddaja v špiralo vezanih nalog 21. 8. 2020
Imenovanje komisij 25. 8. 2020
Pripombe članov komisije mentorju do 1. 9. 2020
Posredovanje pripomb diplomantu do 4. 9. 2020
Oddaja vezanih nalog do 13. 9. 2020
Zagovor diplomskega dela 17. 9. 2020

 

Izvleček Pravil o diplomskem izpitu (18. člen): 

Študent ob prijavi na diplomski izpit v referat odda:

 dva spiralno vezana izvoda diplomskega dela za predsednika in člana Komisije za diplomske izpite

in urejeno dokumentacijo, ki vsebuje:

  • Potrdilo o tehnični ustreznosti diplomskega dela (obrazec DR-3),
  • Prijavo k zagovoru diplomskega dela (obrazec DŠ-3),
  • Soglasje k oddaji diplomskega dela – mentor in somentor (obrazec DŠ-4),
  • Soglasje k oddaji diplomskega dela – mentor v organizaciji (obrazec DŠ-5),
  • Izjavo o lektoriranju diplomskega dela (obrazec DŠ-7),
  • Izjavo o lektoriranju povzetka diplomskega dela v prvem tujem jeziku (Abstract / Zusammenfassung) (obrazec DŠ-8)

 

Leave a reply