Izredni rok za zagovore diplomskih del – september 2022

Datumi za potek oddaje diplomskih del za študente, ki se v prihajajočem študijskem letu 2022/2023

nameravajo vpisati v nadaljevanje študija na visokošolske oz. univerzitetne programe:

 

Oddaja v špiralo vezanih nalog 22. 8. 2022
Imenovanje komisij 25. 8. 2022
Pripombe članov komisije mentorju do 1. 9. 2022
Posredovanje pripomb diplomantu do 5. 9. 2022
Oddaja vezanih nalog do 12. 9. 2022
Zagovor diplomskega dela 15. 9. 2022

 

Študent ob prijavi na diplomski izpit v referat odda:

  • en izvod diplome v wordu in en izvod diplome v pdf obliki

in urejeno dokumentacijo, ki vsebuje:

  • Potrdilo o tehnični ustreznosti diplomskega dela (obrazec DR-3),
  • Prijavo k zagovoru diplomskega dela (obrazec DŠ-3),
  • Soglasje k oddaji diplomskega dela – mentor in somentor (obrazec DŠ-4),
  • Soglasje k oddaji diplomskega dela – mentor v organizaciji (obrazec DŠ-5),
  • Izjavo o lektoriranju diplomskega dela (obrazec DŠ-7),
  • Izjavo o lektoriranju povzetka diplomskega dela v prvem tujem jeziku (Abstract / Zusammenfassung) (obrazec DŠ-8)

 

Leave a reply