Izredni rok za zagovore diplomskih del

Izredni rok za zagovore diplomskih del

Datumi za potek oddaje diplomskih del za študente, ki se v prihajajočem študijskem letu 2013/2014 nameravajo vpisati v nadaljevanje študija na visokošolske oz. univerzitetne programe:

 

     Oddaja v špiralo vezanih nalog                 4.9.2013
     Imenovanje komisij                                  5.9.2013
     Pripombe članov komisije mentorju do     11.9.2013
     Posredovanje pripomb diplomantu do      12.9.2013
     Oddaja vezanih nalog do                         18.9.2013
     Zagovor diplomskega dela                       19.9.2013

Pred oddajo diplome morate imeti v e-indeksu zaključene vse izpite (115 KT) in soglasje študijske komisije za izdelavo diplomskega dela.

Ob oddaji diplomskega dela mora študent v referat šole oddati:

–    3 izvode vezanih nalog iz Tiskarne in knjigoveznice Radovljica (vsi 3-je izvodi so za potrebe šole)
–    diplomsko delo na cd-romu (shranjeno v Word-u)
–    izpolnjene in podpisane obrazce: D-3, D-31, D-32
–    poravnane vse finančne obveznosti do šole
–    v knjižnici šole vrnjene vse izposojene knjige

 

Referat šole:
Melita Brešan

Leave a reply