Karierni dan na VSŠ Bled

17. januarja 2020 je na VSŠ Bled potekal 5* Karierni dan. Pet zvezdičen zato, ker je eden izmed trajnih ciljev pri organizaciji takega dogodka doseči čimbolj kakovostno in celovito izmenjavo informacij med delodajalčevimi potrebami in študentovimi pričakovanji. Na tak način želimo na VSŠ Bled sooblikovati karierno odločitev in zagotoviti optimalne zaposlitvene pogoje. Prav tako smo na VSŠ Bled usmerjeni v dvig ozaveščanja pomena človeškega kapitala v gostinsko-turistični in velneški dejavnosti, ki je vrsto let že razvrednoten in neprimerno promoviran segment na vseh ravneh: institucionalni, družbeni in socialni.

Dogodka se je udeležilo 30 poslovnih partnerjev, najvidnejših hotelirjev, gostincev in velneških centrov v Sloveniji ter več kot 150 študentov 1. in 2. letnika VSŠ Bled. Tekom medsebojnih razgovorov »ena na ena« so našli skupne interese, sklenili načelne dogovore in izbrali drug drugega za opravljanje praktičnega izobraževanja.

V šolskem hotelu Astoria, kjer je potekal 5* Karierni dan, je vladal prijetno in vznemirljivo prešerno vzdušje, vrvež, ki je na zadovoljstvo vseh vpletenih pojenjal šele v popoldanskih urah. S povratnimi informacijami vseh udeležencev je potrjena začrtana pot delovanja v bodoče.

Organizacijski tim VSŠ Bled se iskreno zahvaljuje za vse pobude in predloge, ki jih namerava upoštevati že naslednje leto pri organizaciji novega 5* Kariernega dne!

Z bleda. Med zvezde.

 

Leave a reply