[ŠTUDIJ] Obvestilo za študente 1. letnika

Strežba z organizacijo dela 1

Obveščam študente 1. letnika (1GT4 in 1GT5), da imamo v torek, 21.1.2014 vaje iz predmeta SOD 1.

Študenta Mihelič Š. in Lesjak A. bosta opravila manjkajoče obveznosti s predstavitvijo. V četrtek, 23.1.2014 bodo na vajah opravili praktično izvedbo študentje, ki le-te še niso opravili, je pa pogoj za pristop k izpitu, in sicer: Padovnik A., Zečević R., Šink A. Študentje morajo oddati zahtevek za živila (pijače) do ponedeljka, 20. 1. 2014!

V primeru, da še kdo ni izpolnil obveznosti naj se javi na konzultacijah.

Predavatelj: Marijan Lebar

Leave a reply