Ponoven poziv za izvolitev predstavnikov v Študentski svet

Študente, ki bi kandidirali za predstavnika Študentskega sveta VSŠ Bled, ponovno pozivamo, da do petka, 6. decembra 2019 izpolnijo ustrezno izjavo in jo oddajo v tajništvu šole.

Kandidacijska lista bo objavljena na oglasni deski referata in na spletni strani. Tajne volitve se bodo izvedle 10. decembra 2019 med 9.00 in 14.30 uro. Volilna skrinjica se bo nahajala v avli šole.

Uraden poziv

Priloga:
izjava – kandidatura za Študentski svet

Leave a reply