XV. strokovni posvet za mentorje praktičnega izobraževanja študentov VSŠGT

V četrtek, 24. 10. 2013, smo v šolskem hotelu, Hotelu Astoria, izvedli že XV. Strokovni posvet za mentorje praktičnega izobraževanja študentov Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled. 

V četrtek, 24. 10. 2013, smo v prenovljenem šolskem hotelu, Hotelu Astoria, izvedli že XV. Strokovni posvet za mentorje praktičnega izobraževanja študentov Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled, ki se izobražujejo v višješolskem IP Velnes in v IP Gostinstvo in turizem.

V uvodnem delu je naše mentorje, udeležence posveta,  pozdravil v.d. direktor šole, mag. Janez Damjan, aktualne dogodke iz življenja in dela šole pa je predstavila organizatorica posveta, predavateljica Rožica S. Ferjančič.

Osrednja tema  posveta je bilo kakovostno življenje zaposlenih, mentorjev in študentov in je bila izbrana, zavedajoč se pomena slednjega za vse nas, ne glede na to, kaj je področje našega delovanja. Tako je mag. Slavka Gojčič predavanje z naslovom »Kakovostno življenje zaposlenih (mentorjev, študentov, …)» predstavila strokovno, zanimivo in z veliko mero osebnega občutka, iskrenosti.

V nadaljevanju pa smo se dotaknili tudi zakonskih podlag vezanih na izvajanje praktičnega izobraževanja in s tem povezano organizacijo mreže podjetij in organizacijo praktičnega izobraževanja v celoti za oba programa (Gostinstvo in turizem, Velnes), ki ju izvajamo na šoli. Opozorili in predstavili smo šolski koledar za tekoče študijsko leto in v skladu z njim organizacijo in izvajanje praktičnega izobraževanja, pa tudi  način ocenjevanja praktičnega izobraževanja ter spregovorili o razpisu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom …, ki poteka ločeno za vsako študijsko leto.

Z veseljem smo udeležence posveta popeljali po hotelu in jim predstavili naš prenovljeni šolski hotel Astoria. Saj smo z zaključkom investicije, ki je presegla 5 miljonov EUR, pridobili novo, najsodobneje opremljeno šolsko kuhinjo, učilnico strežbe, predavalnico, posodobljeno restavracijsko kuhinjo s spremljajočimi prostori, del nastanitvenih zmogljivosti in na novo pridobili prostore za izvajanje velneške dejavnosti – Velneški center Astoria. Vse to pa nam omogoča kakovostnejše pogoje za strokovno  izobraževanje in tudi za celotno praktično izobraževanje študentov.

Posveta so se udeležili tudi predstavniki Centra za poklicno izobraževanja, ki izvajajo projekt »Evalvacija praktičnega izobraževanja v višjem strokovnem izobraževanju« na nacionalnem nivoju in opravili intervjuje o izvajanju praktičnega izobraževanja z mentorji iz podjetij in našimi študenti.

Poleg mentorjev iz podjetij, so se posveta udeležili, tudi tisti zaposleni na šoli oz. v šolskem hotelu, ki se na katerem koli delovnem področju vključujejo v izvajanje praktičnega izobraževanja študentov.  Študenti 1. letnika študijskega programa Gostinstvo in turizem in njihovi predavatelji strokovnih predmetov, so se ob tej priložnosti predstavili s pripravo in postrežbo delovnega kosila.

Z odzivom gospodarstva, udeležbo mentorjev in potekom posveta smo zelo zadovoljni, saj je je bila tudi tokrat udeležba številčna, mentorji  zainteresirani za tovrstna izobraževanja, problematika aktualna, delo pa zelo uspešno, kar je  potrdila tudi evalvacija posveta.

 Prepričani smo, da le z medsebojnim sodelovanjem lahko dosežemo skupen cilj – usposobiti dober gostinsko turistični kader, katerega pa je kljub razvoju turizma v Sloveniji, vsak dan manj, zato bomo s tovrstnimi aktivnostmi nadaljevali.

Torej:

         Nasvidenje na naslednjem strokovnem posvetu, ki bo v letu 2014!.

 

Bled, 25.10.2013                                                                                       

Rožica S. Ferjančič, univ. dipl. inž.

predavateljica višje šole 

 

Leave a reply