Povabilo k sodelovanju v šolski ekipi

Spoštovani študenti programa Gostinstvo in turizem!

V letošnjem šolskem letu se je vodstvo šole odločilo, da oblikujemo šolsko ekipo študentov, katere glavni cilj je ustvariti priložnosti ambicioznim študentom za pridobivanje izjemnih znanj in kompetenc z delom na posebnih projektih in dogodkih podjetij.

Sodelovanje v šolski ekipi  je odprto za vse študente 1. In 2. Letnika Programa Gostinstvo in Turizem.

Povabilo je odprto do 27. novembra 2015.

Prijavnico s priloženim življenjepisom v Europass formatu in motivacijsko pismo pošljite ge. Darji Radić na naslednji e-naslov.

 


ZAKAJ SODELOVATI V ŠOLSKI EKIPI

Sodelovanje v šolski ekipi vam daje:

Ø  možnost sodelovanja na pomembnih dogodkih (športnih, kulturnih, zabavnih,…)

Ø  možnost dela z vrhunskimi strokovnjaki in s tem pridobivanje novih znanj, izkušenj in kompetenc;

Ø  možnost pridobitve referenčnega pisma, pomembnega pri iskanju zaposlitve;

Ø  možnost dolgoročnega sodelovanja s podjetjem – priložnost za kasnejšo zaposlitev;

Ø  prednost pri izboru študentov za udeležbo na državnih in mednarodnih tekmovanjih in srečanjih.

Delo v šolski ekipi se šteje kot del obveznega praktičnega izobraževanja, ki se lahko opravi že v teku študijskega leta.

Predvsem pa sodelovanje v šolski ekipi pomeni čast. Vanjo so povabljeni ambiciozni študenti, ki si želijo nekaj več.

KAKO SE PRIJAVITI ZA SODELOVANJE V ŠOLSKI EKIPI

Za sodelovanje v šolski ekipi je potrebno:

a.       izpolniti Prijavni obrazec (Priloga 1)

b.      priložiti življenjepis (CV) v Europass formatu (Obrazec dostopen na linku: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sl/cv/compose

c.       priložiti motivacijsko pismo, v katerem opišete znanja, izkušnje in kompetence ter opredelite področja dela, na katerih bi želeli še posebej delati v šolski ekipi (npr. strežba, kuharstvo, animacija, organizacija dogodkov). Vzorce motivacijskih pisem najdete na spletu.

OKVIRNA PRAVILA IN NAČIN SODELOVANJA V ŠOLSKI EKIPI

S prijavljenimi študenti bo vodstvo šolske ekipe opravilo intervju/razgovor in na tej podlagi potrdilo njihovo vključitev na listo šolske ekipe.

Študenti bodo članstvo v šolski ekipi ohranjali z odzivanjem na povpraševanja podjetij po sodelovanju šolske ekipe na njihovih dogodkih. Prijavljeni študenti, ki:

·         se ne bodo odzivali na povpraševanja,

·         ne bodo uspešno prestali razgovorov s podjetji,

·         ne bodo vestno in uspešno opravljali svojega dela,

·         ne bodo redno opravljali študijskih obveznosti,

ne bodo mogli več sodelovati v skupini šolske ekipe in bodo odstranjeni z liste študentske ekipe.

KAKO BO POTEKAL PROCES OBLIKOVANJA ŠOLSKE EKIPE ZA POSAMEZNE DOGODKE PODJETIJ

1.       Povpraševanje podjetja po šolski ekipi

Proces se začne s povpraševanjem podjetja po vključevanju šolske ekipe v izvedbo določenega dogodka (npr. sodelovanje pri organizaciji gostinske ponudbe na prireditvi Pokal Vitranc Kranjska Gora). V povpraševanju podjetja bo določeno, koliko članov šolske ekipe za posamezna delovna področja potrebujejo, kdaj in za koliko časa. Podjetja bodo v povpraševanju navedla tudi vrednost nagrade za uspešno opravljeno delo, ki ne sme biti nižja od zakonsko določene vrednosti nagrade za opravljanje PRI v podjetju.

2.       Obvestilo študentov z liste šolske ekipe o povpraševanju podjetja

Vodja šolske ekipe bo o  povpraševanju podjetja obvestil študente z liste šolske ekipe.

3.       Prijava zainteresiranih študentov za sodelovanje na dogodku

Študenti bodo izkazali svoj interes za sodelovanje na dogodku s prijavo vodji šolske ekipe v določenem roku.

4.       Razgovor prijavljenih študentov z vodstvom šolske ekipe

Vodstvo šolske ekipe bo s prijavljenimi študenti opravil uvodni razgovor in pripravil predlog članov šolske ekipe za podjetje.

5.       Pogovor predlaganih članov šolske ekipe s predstavnikom/mentorjem v podjetju in končni izbor šolske ekipe

Predlagani člani šolske ekipe bodo opravili razgovor s predstavnikom/mentorjem v podjetju, ki bo izvedel tudi končni izbor članov šolske ekipe.

6.       Podpis pogodbe o izvajanju PRI z delom v šolski ekipi

Pravice, obveznosti in dolžnosti študentov, šole in podjetja se bodo opredelile v pogodbi o izvajanju PRI z delom v šolski ekipi.

V času dela v šolski ekipi bodo študenti opravičeni odsotnosti na predavanjih in vajah.

 

PRIJAVNICA 

mag. Darja Radić

Predavateljica in koordinatorka PRI

 

Leave a reply