Praktično izobrazevanje 1 (PRI 1)

Koda dodatne sestavine
D 1

Tip dodatne sestavine (obvezna/izbirna)
obvezna

Študijsko leto izvajanja dodatne sestavine
1.

Število kreditnih točk
3

Splošni cilji

Splošni cilj predmeta je:
•    ugotavljati usposobljenosti, znanj in spretnosti študentov, pridobljenih v predhodnem izobraževanju,
•    opravljati delo na višji zahtevnostni ravni z občutkom za timsko delo v konkretnem delovnem okolju,
•    spoznavati poslovanje in trženje hotelsko-turističnih podjetij z uporabo najnovejše tehnologije,
•    uporabiti pridobljena teoretična in strokovna znanja na praktičnih primerih ob upoštevanju varstva pri delu in sanitarno-tehničnih predpisov.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
•    zbiranje in analiziranje poslovnih informacij,
•    obvladovanje delovnih postopkov in poslovanja gostinskih in hotelskih podjetij ali njihovih oddelkov (kuhinja, strežba, F&B, nabava, skladišče, recepcija, prodaja),
•    komuniciranje na različnih nivojih z uporabo strokovne terminologije v več jezikih,
•    izvajanje manj zahtevnih projektov v timu,
•    vzdrževanje dobrih medsebojnih odnosov.

Način izvajanja dodatne sestavine
Študent opravlja obveznosti iz praktičnega izobraževanja med študijskem letom (80 ur oz. 10 zaporednih delovnih dni) v šolskem hotelu, šolskih restavracijah in drugih šolskih objektih. V času praktičnega izobraževanja študent opravlja delo samostojno, vendar pod nadzorom mentorjev. Ob zaključku PRI študent izvede tudi storitev.

Pristopni pogoji
Pred začetkom opravljanja praktičnega izobraževanja študent opravi obveznosti, potrebne za izvajanje praktičnega izobraževanja:
•    preizkus teoretične usposobljenosti za varno delo in požarno varnost v gostinstvu in turizmu,
 
•    izpolni soglasje osebe za obveznost prijavljanja bolezni, ki se lahko prenašajo z delom,
•    poda individualno izjavo o bolezenskih znakih.

Načini preverjanja znanja
Prisotnost na praktičnem izobraževanju je obvezna. Študenti izvedejo praktično storitev z zagovorom.

Priporočena literatura
–    Ferjančič, R. S., Dokumentacija za praktično izobraževanje (za tekoče študijsko leto). Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled

Predavateljica
Rožica Slavica Ferjančič

Jezik poučevanja
Slovenski jezik

Leave a reply