Priznanje Mladinskega sveta Slovenije

V sredo, 27. 3. 2013, je v Rdeči dvorani ljubljanske Mestne hiše potekala svečana podelitev MSS-jevih nagrad za diplomsko oz. magistrsko nalogo s področja mladih za leto 2012.

V natečaj je prispelo skupno 47 prijav, od tega 16 za diplomsko delo po bolonjskem sistemu in 31 za magistrsko delo po bolonjskem oz. diplomsko po starem sistemu. Ključni kriteriji za izbiro najboljših diplomskih oz. magistrskih del s področja mladine so bili aktualnost, uporabnost in pronicljivost; predvsem z vidika MSS in problematik, ki jih obravnavajo pri svojem delu ter aktualnega dogajanja na področju mladih nasploh. Med njimi je bila tudi naloga našega diplomanta Andreja Trčka z naslovom “Alternative belemu sladkorju in možnosti njihove uporabe v organizirani študentski prehrani v Delicije d.o.o.”, ki je prejela priznanje za obravnavano tematiko.

Andreju in mentorici, ge. Rožici Slavici Ferjančič iskreno čestitamo!

Leave a reply