Program za usposabljanje oskrbnikov planinskih koč in postojank

VGŠ Bled / MIC ASTORIA je v sodelovanju s Planinsko Zvezo Slovenije v aprilu 2016 v Šolskem hotelu Astoria (MIC) izvedel 2 izobraževalna modula (po dva dni) za oskrbnike planinskih koč in postojank. Obeh modulov se je v povprečju udeležilo 25-30 udeležencev. Program usposabljanja je zajemal naslednje vsebine:
–    Pohodništvo kot turistični produkt
–    Zgodbe visokogorja – praktična delavnica
–    Kuharstvo in strežba (praktična delavnica – slušatelji so sami skuhali obrok, izmenjavali izkušnje)
–    Druženje ob večerji in izmenjava izkušenj
–    Trženje, recepcijsko poslovanje v planinskih kočah
–    Vodenje timov, reševanje konfliktov, čustvena inteligenca
–    Planinske vsebine (novosti v poslovanju, delovanje Planinske zveze Slovenije)

Program je bil oblikovan tako, da je zajemal najbolj aktualne vsebine, ki jih upravljalci planinskih koč in postojank potrebujejo pri svojem delu v sezoni.

Na podlagi ankete, ki so jo udeleženci izpolnili po koncu izobraževanja ugotavljamo, da sta bila modula uspešna. Udeleženci si želijo več praktičnih vsebin s poudarkom na temah, ki bi jim olajšale delo med sezono, zato bomo sodelovanje nadaljevali tudi v letu 2017.

Leave a reply