Prosta mesta za 2. prijavni rok

Podatki o prostih mestih so objavljeni  tudi na spletni strani višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.

Študijski program PROSTA MESTA
SKUPNA DODATNA
REDNI IZREDNI REDNI IZREDNI
GOSTINSTVO IN TURIZEM

101

38 3 10

VELNES

40 30 2

5

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavite od 24. avgusta do 31. avgusta 2020 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in podpisanega pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smete samo eno prijavo! Prijavite se po enakem postopku kot na prvem prijavnem roku.

Vpis kandidatov, ki bodo izbrani na podlagi 2. Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se bo izvedel na VSŠ Bled 28. septembra 2020.

IZREDNI ŠTUDIJ

Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij.

Prijavo oddate preko spletne strani Višješolske prijavne službe: www.vss-ce.com/vps.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in podpisanega pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smete samo eno prijavo.

Leave a reply