Prosta vpisna mesta – 2. prijavni rok

Na šoli smo v prejšnjem tednu zaključili z vpisom v 1. letnik. Na obeh študijskih programih so še prosta vpisna mesta.

Podatki o prostih mestih so objavljeni  tudi na spletni strani višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavite od 24. avgusta do 31. avgusta 2021 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in podpisanega pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov:

Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij.

Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2021 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.

 

Leave a reply