Prosta vpisna mesta – 2. prijavni rok

Objavljamo prosta vpisna mesta v 2. prijavnem roku:

  • GOSTINSTVO in TURIZEM REDNI ŠTUDIJ – 125 prostih mest
  • VELNES REDNI ŠTUDIJ – 34 prostih mest
  • GOSTINSTVO IN TURIZEM IZREDNI ŠTUDIJ – 48 prostih mest
  • VELNES IZREDNI ŠTUDIJ – 30 prostih mest

 

Drugi prijavni rok poteka v času od od 25. 8. 2022 do 31. 8. 2022. 

Prijavite se z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps

Prijavnica 

Izpolnjen prijavni obrazec  natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov:

Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si.   

Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2022 kandidate, ki se boste za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.

Vpis sprejetih kandidatov v drugem prijavnem roku bomo na šoli izvedli 29.09.2022.  

 

Vpis v IZREDNI študij:
Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij.

Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku vpišete na šoli do 28. oktobra 2022.

Dodatne informacije: referat@vgs-bled.si  ali 04 575 34 16.

Vabljeni k vpisu!

 

Leave a reply