Strežba z organizacijo dela 1 (SOD 1)

Koda predmeta
P 10

Tip predmeta (obvezni/izbirni)
obvezni v izbirnem modulu M4

Študijsko leto izvajanja predmeta
1.

Število kreditnih točk
4

Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· usposobiti se za nadstandardno ponudbo kakovosti storitev in dobro počutje gostov,

· poglobljeno osvojiti različne metode, tehnike in načine strežbe jedi in pijač.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· zavedanje vrednot kakovostne strežbe za dobro počutje gostov,

· komuniciranje v tujem jeziku z gosti, poslovnim okoljem in drugo javnostjo,

· spremljanje novih trendov glede pričakovanj in potreb gostov,

· spremljanje vpliva novih tehnologij na izbiro in nabavo strežnega inventarja,

· uporaba osnovnih metod in ciljev načrtovanja gostinskega ambienta z vidika zagotavljanja ergonomije delovnih mest in varstva delavcev ter dobrega počutja gostov,

· dopolnjevanje znanja iz prostorske in namizne floristike,

· analiziranje kontrole in nadzora standardov kakovosti v strežbi,

· poglabljanje znanja o strežbi z vidika priprave oz. dokončevanja jedi pred gostom,

· komuniciranje z gosti pri mizi in spoznavanje pomena aktivne prodaje.

Način izvajanja predmeta
Predavanja, laboratorijske vaje in strokovna ekskurzija.

Načini preverjanja
Pisni izpit. Pogoj za pristop k izpitu je izdelava seminarske naloge ali izdelka-storitve z zagovorom.

Priporočena literatura

– Lebar M. (2011). Strežba z organizacijo dela 1. Ljubljana: Zavod IRC.

Način dostopa (URL): http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Strezba_z_organizacijo_dela_1-Lebar.pdf

– Gutmayer, W., Kamenšek, J., Pertoci, P., Koklič, S. (2006). Strežba z organizacijo dela, Linz: Trauner Verlag.

– Polak A., Frelih J., (1994). Mešanje pijač za poznavalce in ljubitelje, Ljubljana – Mežica: Multimix;

– Frelih J., (2006). Gostinski leksikon, Ljubljana: Društvo barmanov Slovenije.

– Metz R., Grüner H., Kessler T., (2006). ABC kuharstva, strežbe in hotelirstva, Tehniška založba Slovenije.
 
Predavatelj
Marijan Lebar
 
Jezik poučevanja
Slovenski jezik

Leave a reply