Usposobimo vas za vodilni kader v dejavnosti

Kakovostno izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov v gostinstvu in turizmu.

Leave a reply