Volitve danes

Volitve predstavnikov študentov in zaposlenih v Svet Zavoda so danes, 12. 11. 2014, med 10. in 14. uro ter med 15. in 16. uro v pritličju šole. Vabljeni vsi redni in izredni študentje ter zaposleni!

Kandidacijska lista za študente:
 
1.           Doris Ahčin
2.           Ester Erzin
3.           Urška Hrovat
4.           Barbara Kladnik
5.           Peter Kolar
6.           Nina Novak

7.           Timotej Rožič

 

Kandidacijska lista za zaposlene:

1.           Alisa Cerić
2.           dr. Boža Grafenauer
3.           Mojca Jošt
4.           Monika Karan
5.           Branka Pavlov
6.           mag. Emira Premrov,
7.           Mateja Seničak
8.           Jože Zalar
9.           Damijan Zupan
Leave a reply