Volitve v Svet zavoda in Študentski svet

Spoštovani študentje,

dne 2. februarja 2023 bodo potekale volitve za predstavnike študentov v Svet zavoda in Študentski svet.

Predstavnika študentov volijo vsi študenti, vpisani v študijskem letu, v katerem se izvaja volilni postopek, ne glede na to ali se izobražujejo redno ali izredno.

Predloge kandidatov za Svet zavoda kot tudi za Študentski svet se zbirajo do 26. januarja 2023 v tajništvu šole.

Sklep o razpisu volitev_svet zavoda_študenti

Soglasje h kandidaturi_študenti_svet zavoda

Soglasje h kandidaturi_študenti_ŠS

Poziv_volitve_študentski svet 2022-23

 

 

Leave a reply