dr. Cvikl Darija

Dr. Darija Cvikl, po osnovni izobrazbi univerzitetno diplomirana ekonomistka, je predavateljica v višjem strokovnem šolstvu RS že od leta 2004.
Svojo poklicno pot pričela v gospodarskem sektorju leta 1994, kjer je naslednjih devetnajst let, opravljala različne poklice, in sicer kot direktorica veleprodajnega programa, koordinatorica trženja v zunanji trgovini in vodja nabave. Paralelno z delom v gospodarstvu je bila že leta 2004 prvič imenovana za predavateljico PSV v višjem strokovnem šolstvu in leta 2006 je pridobila tudi pedagoško-andragoško izobrazbo na Univerzi v Ljubljani, Filozofski fakulteti. Leta 2013 se zaposli kot predavateljica na VSŠ Bled, kjer pridobi tudi naziv svetnica. Je nosilka predmetov Poslovno sporazumevanje in vodenje ter Praktično izobraževanje ter zadnja štiri leta tudi vodja EU projekta Munera3 na VSŠ Bled. Je tudi tutorka študentkam in študentom. Svoje delo dojema kot poslanstvo in v njem neizmerno uživa. Naziv doktorica znanosti je pridobila na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za turistične študije – Turistica.

Na poklicnem področju poslovne komunikacije in vodenja se konstantno izpopolnjuje in objavlja strokovne in znanstvene prispevke, njena predavanja in vaje temeljijo na tesni povezanosti z deležniki v lokalnem in regionalnem okolju ter šolskim hotelom Astoria. S ciljem, da svoje študente nauči predvsem strokovnemu in učinkovitemu poslovnemu sporazumevanju ter razvoju vodstvenih kompetenc, sledi trendom in gradi aktualne učne vsebine, ki temeljijo na trajnostnih razvojnih načelih turistične dejavnosti.

Prostovoljno delo opravlja kot članica Sveta za turizem v naravnem okolju na Turistični zvezi Slovenije, kakor tudi kot članica komisije za ocenjevanje tematskih poti Slovenije na Turistični zvezi Slovenije in članica Turističnega društva Celje. Je utemeljiteljica gozdnega turizma v Sloveniji in članica predsedstva International Society of Forest Therapy.

 

 

Leave a reply