Razpis za izbor »Naj študenta«

Na podlagi 2. in 3. člena Meril in postopkov za podelitev naziva

Naj študent na VSŠGT Bled

objavljam

RAZPIS

Za izbor »Naj študent« programa Gostinstvo in turizem
in »Naj študent« programa Velnes

Na razpis se lahko prijavijo študenti 2. letnika rednega študija, tako da s pomočjo mentorja oz. prijavitelja izpolnijo obrazec za prijavo in ga skupaj s prilogami oddajo najkasneje do petka, 10. aprila 2015 v referatu šole (v času uradnih ur). Merila za izbor »Naj študenta« so dosegljiva tukaj.

V komisijo za izbor študentov so imenovani:

· Marijan Lebar, predavatelj
· Mojca Jošt, strokovna sodelavka
· Rožica Slavica Ferjančič, predavateljica
· Timotej Rožič, predstavnik študentskega sveta
· Veronika Zupančič, strokovna sodelavka

Izbrana študenta bosta dobila naziv »Naj študent« programa GT oz. programa Velnes za študijsko leto 2014/15, denarno nagrado v vrednosti 250 evrov in brezplačno udeležbo na mednarodni ekskurziji šole v naslednjem študijskem letu.

Razglasitev in podelitev nagrad bo v četrtek, 23. aprila 2015 ob 18h v sklopu dogodka Podelitev diplom v Grand hotelu Toplice na Bledu.

Direktor: mag. Janez Damjan

Bled, 5. marec 2015

Leave a reply